Ana Sayfa
Biz Kimiz
Tüzüğümüz
Biyolojik Çeşitlilik
Kınalı Keklik Yetiştirme
Yaban Yaşam Veterinerlik Hizmetleri
Basında Biz
İletişim Bilgileri

Kınalı Keklik Üretimi

Doğaya Dönüş (return to nature ) TR-11-E617-2012-R3

Eylem Adı: Gençlik Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri
Proje Adı: Doğaya Dönüş (return to nature ) TR-11-E617-2012-R3
Başvuruyu Yapan Grup/Kuruluş: Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Dernegi
Projeyi Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Proje Ortakları: İtalya ve Yunanistan
 
Projemiz katılımcıları, Balıkesir bölgesi kırsal kesimindeki korunmaya muhtaç gençleri ve köylü gençlerinden oluşmaktadır. Bu yönüyle ulusal önceliklerden; işsiz gençlerin hareketliliğini ve toplumda aktif katılımını teşvik eden proje kapsamına girmektedir.
Projemiz hedef ve faaliyetleri "özellikle gençlik girişimleri yoluyla gençlerin girişimci ruhlarını, yaratıcılık ve müteşebbisliklerini teşvik" etmektedir. 
Projemiz aktiviteleri doğa ile buluşma, çevreye duyarlı faaliyetler ile "gençlerin toplumda sosyal dahil edilmesi ve aktif katılımlarını güçlendirmekle birlikte sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmenin araçları olarak, özellikle dış ortam aktiviteleri " ni teşvik etmektedir.
Yine projemiz hedefleri ve faaliyetleri "gençlerin ve gençlik çalışanlarının arasında “yeşil” beceri ve davranışların gelişimini ve daha sürdürülebilir bir büyümeye olan bağlılıklarını teşvik etmenin araçları olarak küresel çevre sorunları ve iklim değişikliği ile mücadele hakkında gençlerin farkındalığı ve hareketliliğini artırmaya yönelik projeler" kapsamına girmektedir.
Proje kapsamında Bigadiç İlçesinde Kınalı Keklik Yetiştirme Tesisi, Alaçam Dağları ve Kaz dağlarını kapsayan İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den toplam 23 genç ile 10 günlük faaliyet yürütülmüştür.